Kurs > Hafslund Nett- DI fullversjon

Hafslund Nett- DI fullversjon


Lengde:
1,5 timer
Passer for:
Alle som skal utføre arbeid som energimontasje, fiber-/telearbeid, veilys eller planlegge og drifte arbeid i Hafslund Netts høyspenningsanlegg. Driftsleders instrukser er gyldig for alle høyspenningsanlegg som Hafslund Nett har ansvaret for. Dette gjelder både regional- og distribusjonsnett.
Emner:
* Informasjon fra Driftsleder
* Årets fokuspunkter
* Krav til sikkerhetskoordinator
* Krav til innehaver av sikkerhetskort
* Risikovurdering og sikker jobb analyse
* Instrukser for spesifikke arbeidsoppgaver
* Informasjon om Hafslund Netts \"Driftsleders instrukser for høyspenningsanlegg\"
Mål:
I Driftsleders instrukser for høyspenningsanlegg er det samlet funksjons- og arbeidsinstrukser som beskriver hvordan man skal forholde seg for å unngå skader forårsaket av strømgjennomgang og lysbue når det jobbes i høyspenningsanleggene. Etter endt kurs skal deltakeren ha en bevisst holdning til faremomentene ved arbeid på eller nær ved høyspenningsanlegg.

Meld deg på

Startdato Sluttdato Pris Plasser
17.10.2019 17.10.2019 5,400 kr 0
06.02.2020 06.02.2020 5,600 kr 15
14.05.2020 14.05.2020 5,600 kr 15
17.09.2020 17.09.2020 5,600 kr 15
19.11.2020 19.11.2020 5,600 kr 15