Kurs > Hafslund Nett- DI fullversjon

Hafslund Nett- DI fullversjon


Lengde:
1,5 timer
Passer for:
Alle som skal utføre arbeid som energimontasje, fiber-/telearbeid, veilys eller planlegge og drifte arbeid i Hafslund Netts høyspenningsanlegg. Driftsleders instrukser er gyldig for alle høyspenningsanlegg som Hafslund Nett har ansvaret for. Dette gjelder både regional- og distribusjonsnett.
Emner:
* Informasjon fra Driftsleder
* Årets fokuspunkter
* Krav til sikkerhetskoordinator
* Krav til innehaver av sikkerhetskort
* Risikovurdering og sikker jobb analyse
* Instrukser for spesifikke arbeidsoppgaver
* Informasjon om Hafslund Netts \"Driftsleders instrukser for høyspenningsanlegg\"
Mål:
I Driftsleders instrukser for høyspenningsanlegg er det samlet funksjons- og arbeidsinstrukser som beskriver hvordan man skal forholde seg for å unngå skader forårsaket av strømgjennomgang og lysbue når det jobbes i høyspenningsanleggene. Etter endt kurs skal deltakeren ha en bevisst holdning til faremomentene ved arbeid på eller nær ved høyspenningsanlegg.

Meld deg på

Startdato Sluttdato Pris Plasser
06.02.2020 06.02.2020 5,600 kr 10
14.05.2020 14.05.2020 5,600 kr 14
17.09.2020 17.09.2020 5,600 kr 15
19.11.2020 19.11.2020 5,600 kr 15