Kurs > Ex grunnleggende oppdatering

Ex grunnleggende oppdatering


Lengde:
1 dag
Passer for:
Elektro-, automasjons- og annet personell som arbeider i, eller prosjekterer elektriske anlegg for bruk i, eksplosjonsfarlige områder, og trenger oppdatering av sin kompetanse i henhold til dagens krav.
Emner:
* Ex filosofi
* Ex beskyttelsestyper
* Ex merking - ATEX og IEC/CENELEC
* Ex installasjonskrav - EN 60079-14 (NEK420), IEC 61892-7 og NORSOK
* Gjeldende forskrifter og normer
* Endringer i forskrifts- og normkrav
Mål:
Etter gjennomført opplæring skal deltakeren ha fått oppdatert sine teoretiske kunnskaper om krav til elektrisk utstyr og installasjoner i eksplosjonsfarlige områder.

Kurset gir en generell repetisjon av vesentlige emner fra den grunnleggende opplæringen, og en gjennomgang av faglige endringer som er gjennomført innen fagområdet de siste år. Deltakeren skal også kjenne til hvilke forskrifter og standarder som gjelder for elektrisk utstyr og installasjoner i eksplosjonsfarlige områder, og de seneste endringer i disse.

Meld deg på

Startdato Sluttdato Pris Plasser
17.11.2020 17.11.2020 5,600 kr 0