Kurs > Ex grunnleggende

Ex grunnleggende


Lengde:
3 dager
Passer for:
Elektro-, automasjons- og annet personell som arbeider i eller prosjekterer elektriske anlegg i eksplosjonsfarlige områder.
Emner:

* Ex installasjonsguide i henhold til NEK EN 60079-14 og IEC 61892-7
* Forskjellige typer eksplosjonsfarlige områder
* Soneklassifisering
* Eksplosjonsteori
* Utstyrs- og gassgrupper
* Beskyttelsesarter
* Merking
* Temperaturklassifisering
* Kapslingsgrad
* Motorutførelser
* Kabler
* Nipler
* Jording
Mål:
Etter gjennomført opplæring skal deltakerne ha tilegnet seg nødvendig kunnskap om elektriske installasjoner i eksplosjonsfarlige områder, slik at de skal kunne foreta installasjoner og utføre vedlikehold på en sikker måte.

Kurset danner det nødvendige grunnlag for:
Exi grunnleggende
Ex vedlikehold
Ex autorisasjonskurs
Exi for prosjekteringspersonell

Meld deg på

Startdato Sluttdato Pris Plasser
24.11.2020 26.11.2020 13,900 kr 0