Kurs > Ex grunnleggende

Ex grunnleggende


Lengde:
3 dager
Passer for:
Elektro-, automasjons- og annet personell som arbeider i eller prosjekterer elektriske anlegg i eksplosjonsfarlige områder.
Emner:

* Ex installasjonsguide i henhold til NEK EN 60079-14 og IEC 61892-7
* Forskjellige typer eksplosjonsfarlige områder
* Soneklassifisering
* Eksplosjonsteori
* Utstyrs- og gassgrupper
* Beskyttelsesarter
* Merking
* Temperaturklassifisering
* Kapslingsgrad
* Motorutførelser
* Kabler
* Nipler
* Jording
Mål:
Etter gjennomført opplæring skal deltakerne ha tilegnet seg nødvendig kunnskap om elektriske installasjoner i eksplosjonsfarlige områder, slik at de skal kunne foreta installasjoner og utføre vedlikehold på en sikker måte.

Kurset danner det nødvendige grunnlag for:
Exi grunnleggende
Ex vedlikehold
Ex autorisasjonskurs
Exi for prosjekteringspersonell

Meld deg på

Startdato Sluttdato Pris Plasser
24.09.2019 26.09.2019 13,500 kr 15
21.04.2020 23.04.2020 13,900 kr 15
24.11.2020 26.11.2020 13,900 kr 15