Sibir, Russland

Oppdraget gikk ut på å holde en stor gruve i Sibir frostfri gjennom vinteren. Kundens spesifikasjon var blant annet å holde en temperatur på 2°C ved -60°C ute. Til dette var det behov store elektrobatterier og vifter på til sammen 27MW. Bekas leverte distribusjonstavler, styring og igangkjøring av prosjektet.

Kunde: Termo Byggvarme

Prosjekt: Elektrotavler for oppvarming av gruve

Periode: Levert